Mart ’n’ Vic Scat ’n’ Boogie

Zimbedimbawm Bedadoom boom boodadoom
Babididap bwip bwip bow
Didam didam Woom bedidam baw
Zidambedim Dabeda boombo Weah
Zoodledim Babedoumdoo
Bedemdee da mbdabedoomdoodoo
Bedam dedam didam didam didam
Woom baboodadoom Bobo Yeah!

Babeda titi bey Yadi
Badidlididlididlidi Bedikadoo bedipow
Bedededip woompdaw Mdadedidadoo doo
Scoodily bedaboomboo
Mbidely bedadlelyboodap tay nabamplabam
badeydeley badidn’ diga labadey mba balibadibaw
Wambabadoop babamdoobam didledap
baboodadoop doum doo…
Ah! Et puis vous l’écouterez!!!