Take me home

I said I’d be waiting somewhere in the lobby
When you came to meet me, I said baby take me home.
Take me home, take me home, baby take me home.
Take me home, take me home, baby take me home.

Baby take me home, take me home, take me home, baby take me home
Take me home, take me home, baby take me home